Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 110.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.41.1 - Storegade

Bestemmelser

Plannummer
110.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Bredebros centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 9.500 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde. Anvendes til boliger, ikke generende erhverv, offentlige formål og detailhandel.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Bredebros centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 9.500 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk