Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 110.11.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.11.3 - Skomagergade

Bestemmelser

Plannummer
110.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Nye bygninger skal indpasses i og understrege det eksisterende bymiljø.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

1,5 p-pladser pr. bolig


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 36


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk