740.51.7 - Lakolk

Bestemmelser

Plannummer
740.51.7

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Fritidshuse.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 705

Særlige bestemmelser
Området må kun anvendes til bibeholdelse af eksisterende fritidshuse. Der kan tillades mindre udvidelser for de enkelte fritidshuse til forbedring af sanitære forhold.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer ca. 25 fritidshuse beliggende i landzone

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 705

Tidligere rammeområde nr.
8.L.24

Status

Forslag