Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 740.51.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

740.51.5 - Rømø Golf Wellness

Bestemmelser

Plannummer
740.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Golfbane, klubfaciliteter samt café og restaurant.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 827

Særlige bestemmelser
Der må kun foretages de for golfbanen nødvendige terrænreguleringer. Tilplantning skal begrænses og der må ikke plantes større træer. Området må kun bebygges med de for golfbanen nødvendige bygninger.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til goflbane.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.23

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk