Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 740.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

740.51.1 - Rømø Lege & Hesteland

Bestemmelser

Plannummer
740.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
15% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Sommerland og rideskole/hestepension med dertil hørende faciliteter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 027-8.2

Særlige bestemmelser
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades en større højde end angivet, såfremt områdets drift nødvendiggør dette.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til rideskole og forlystelsespark.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.5

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk