Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 740.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

740.41.1 - Lakolk Butikscenter

Bestemmelser

Plannummer
740.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

70% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1


Arealanvendelse

Lokalcenter


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Rummer Lakolk Butikscenter.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 2.000 m2 for dagligvare og 1.000 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 6.500 m2 bruttoetageareal. Dette er sat ud fra de eksisterende planer, der fortsat er gælden og kan udnyttes til butiksformål.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk