733.91.1 - Sommerhusområdet Kromose

Bestemmelser

Plannummer
733.91.1

Planens generelle anvendelseskode
Landområde

Arealanvendelse

Andet, nærmere betegnet vejanlæg


Områdets anvendelse

Området må anvendes til vejanlæg.

Derudover må der etableres affaldsøer til kollektiv opsamling af dagrenovation.


Specifik anvendelse

Status