Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 733.61.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

733.61.1 - Sommerhusområdet Kromose

Bestemmelser

Plannummer
733.61.1

Planens generelle anvendelseskode
Sommerhusområde

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Sommerhusområde

Opholds- og friarealer
Eksisterende udlagte fællesarealer skal fastholdes

Zonestatus
Eksisterende: sommerhusområde og landzone
Fremtidig: sommerhusområde

Lokalplaner
Delvist LP 703

Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget sommehusområde.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

Parkering
2 p-pladser pr. sommerhus

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 703

Tidligere rammeområde nr.
7.S.3

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk