Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 721.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

721.51.2 - Havnebyvej

Bestemmelser

Plannummer
721.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
35% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Ferieboliger, hotel og restaurationsvirksomheder samt liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 308

Områdets status pr. 01.01.2010
Feriecenter.

Parkering
1,5 p-plads pr. boligenhed

Tidligere rammeområde nr.
3.C.2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk