Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 721.11.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

721.11.1 - Havnebyvej

Bestemmelser

Plannummer
721.11.1

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30% for den enkelte ejendom
Tæt-lav: 40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 11

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse
Min. 700 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav

Tidligere rammeområde nr.
3.B.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk