Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.71.1 - Rømø Skole

Bestemmelser

Plannummer
710.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 7,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 042-5.4 (forslag)

Særlige bestemmelser
Masterplanens principper skal sikres ved lokalplanlægningen.
Nybyggeri skal opføres i lavenergiklasse 1 eller bedre, jf. BBR 08
Der må ikke etableres offentlige ellerrekreative formål der skaber mulighed for overnatning.

Områdets status pr. 01.01.2010
Rømø Skole og sportsplads

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.D.2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk