Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.51.2 - Østre Havnevej

Bestemmelser

Plannummer
710.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
5% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan etableres enkelt bygninger til offentlige formål som f.eks. medborgerhus eller diverse turistattraktioner.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 239

Særlige bestemmelser
Området skal fungere som buffer område mellem erhvervsområdet og bolig-/centerområdet.
Det højeste punkt på en bygning må maksimalt have en kote på 12 m DVR 90

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til grønt område og parkering.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.D.4

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk