Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.51.1 - Vestergade

Bestemmelser

Plannummer
710.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2


Arealanvendelse

Rekreativt område.
Ferielejligheder med dertil hørende faciliteter.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 232
Delvist LP 235
Delvist LP 238


Områdets status pr. 01.01.2010

Feriecenter.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres., jf. LP 235


Tidligere rammeområde nr.

2.C.3


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk