Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.31.3 - Erhvervsområde ved Værftsvej og Østre Havnevej.

Bestemmelser

Plannummer
710.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % for rammeområdet.


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
40 %

Maksimal højde i meter

Max. bygningshøjde: 8,5 m.
Max. etageantal: 2


Arealanvendelse

Erhvervsområde.

Erhverv med tilknytning til havnen, herunder værksted, håndværk, kontorer o.lign.

Miljøklasse 2-3.


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig Byzone


Lokalplaner

068-710


Særlige bestemmelser

Der kan ikke etableres faciliteter til overnatning i området.


Områdets status pr. 01.01.2010

Erhvervsområde


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv.


Tidligere rammeområde nr.

710.51.2, Østre Havnevej.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk