Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.11.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.11.7 - Sønderdrivevej

Bestemmelser

Plannummer
710.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for den enkelte ejendom ved åben-lav bebyggelse inden for lokalplanlagte dispositionsområder.
20% for den enkelte ejendom ved tæt-lav og for enkelte lokalplanlagte dispositionsområder ved åben-lav bebyggelse, samt eksisterende bebyggelse.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 7,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i form af helårsbeboelse.

Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 039-5.4 (forslag)

Særlige bestemmelser
Masterplanens principper skal sikres ved lokalplanlægningen.
Nybyggeri skal opføres i lavenergiklasse 1 eller bedre, jf. BBR 08

Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til boligformål.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 039-5.4

Tidligere rammeområde nr.
2.B.5

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk