Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.11.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.11.6 - Lyngvejen

Bestemmelser

Plannummer
710.11.6

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til boligformål i form af fritidshusbebyggelse.
Området må desuden anvendes til helårsbeboelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 236

Særlige bestemmelser
I tilfælde af brand eller andre force majeure agtige forhold, er det tilladt at genopføre bebyggelse med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
2 p-plads pr. bolig

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 236

Tidligere rammeområde nr.
2.B.6

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk