Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 710.11.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

710.11.5 - Engvej

Bestemmelser

Plannummer
710.11.5

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 227

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Næsten udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
2.B.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk