Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 680.81.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

680.81.3 - Vindmølleområde ved Vindtved

Bestemmelser

Plannummer
680.81.3

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal højde i meter

Max. møllehøjde: <150 meter

Max. bygningshøjde (teknikbygninger): 3,5 meter


Arealanvendelse

Tekniske anlæg til vedvarende energi i form af vindmøller med tilhørende tekniske installationer, arbejdsarealer og adgangsveje.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

103-680


Særlige bestemmelser

Området må benyttes til tekniske anlæg i form af vindmøller med tilhørende tekniske installationer, adgangsveje og arbejdsarealer samt øvrige anlæg, der er nødvendige for driften af vindmøllerne.

Der udlægges konsekvenszoner til hindring af opførelse af beboelse i det åbne land samt område med støjfølsom arealanvendelse. 

Ved driftsophør skal de pågældende anlæg mv. fjernes af ejeren, inden der er gået et år. Fundamenter skal fjernes ned til 1 meters dybde, og arealerne skal reetableres til landbrugsmæssig drift. Adgangsveje kan dog
bibeholdes i det omfang, de kan benyttes til
landbrugsdrift. 

Der skal installeres et skyggestop i de vindmøller, som giver skyggegener således at driften af vindmøllerne afbrydes i relevante perioder, så 10 timers skyggetid pr. år beregnet som reel skyggetid ikke overskrides på nogen ejendom.


Områdets status pr. 01.01.2010

Område til landbrugsdrift


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk