Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 680.81.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

680.81.1 - Vindmølleområde ved Abild

Bestemmelser

Plannummer
680.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 3 m.


Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Vindmølleanlæg og landbrug.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 10.63

Særlige bestemmelser

Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Ved ophør af el-produktion, skal de pågældende vindmøller med tilhørende anlæg fjernes af vindmølleejerne inden et år fra driftsophør. Arealet skal derefter reetableres til landbrugs drift.


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Vindmølleområde


Tidligere rammeområde nr.
1.00E+54

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk