Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 673.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

673.31.1 - Ribe Landevej, Sølsted

Bestemmelser

Plannummer
673.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 1-4

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.00E+55

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk