Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 672.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

672.31.1 - Sønderløgum Landevej, Sæd

Bestemmelser

Plannummer
672.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Benzinsalg, grænsespedition, udstilling og andre servicefaciliteter der knytter sig til grænsen. Miljøklasse 1-4

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 9.62

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer benzinstation, speditionsvirksomhed og iøvrigt ubebygget.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Tidligere rammeområde nr.
9.00E+16

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk