Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 672.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

672.31.1 - Sønderløgum Landevej, Sæd

Bestemmelser

Plannummer
672.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Benzinsalg, grænsespedition, udstilling og andre servicefaciliteter der knytter sig til grænsen. Miljøklasse 1-4

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 9.62

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer benzinstation, speditionsvirksomhed og iøvrigt ubebygget.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Tidligere rammeområde nr.
9.00E+16

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk