Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 660.91.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

660.91.1 - Slotsgaden

Bestemmelser

Plannummer
660.91.1

Planens generelle anvendelseskode
Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Landområde. Der kan etablers en bolig til den eksisterende egendom.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 12.01

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggetradition.

Områdets status pr. 01.01.2010
Landområde

Parkering
2 p-pladser pr. bolig

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 12.01

Tidligere rammeområde nr.
12.B40

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk