Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 660.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

660.71.1 - Møgeltønder Kirke

Bestemmelser

Plannummer
660.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Kirke og kirkegård.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 12.01

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer kirke og kirkegård.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 12.01

Tidligere rammeområde nr.
12.D42

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk