Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 660.51.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

660.51.4 - Strengvej

Bestemmelser

Plannummer
660.51.4

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 5,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendest til park og offentlige friarelaer.

Tidligere rammeområde nr.
12.D47

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk