Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 660.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

660.51.2 - Schackenborg Slotspark.

Bestemmelser

Plannummer
660.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendest til park og offentlige friarelaer.

Tidligere rammeområde nr.
12.D44

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk