Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 660.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

660.51.1 - Møgeltønder Campingplads

Bestemmelser

Plannummer
660.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 5,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Område til rekreative og offentlige formål.
Campingplads.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 12.53

Særlige bestemmelser
Der kan opføres campinghytter og bygninger, som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afgrænsende beplantning.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til campingplads

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
12.D43

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk