Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 660.11.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

660.11.5 - Nørrefoldvej

Bestemmelser

Plannummer
660.11.5

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav bebyg.: 30 % for den enkelte ejendom
Tæt-lav bebyg.: 40 % for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Boligområde.
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.


Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 019-6.3


Særlige bestemmelser

Der skal tages hensyn til de arkæologiske interesser i området.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav


Tidligere rammeområde nr.

12.B50


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk