Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 650.81.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

650.81.1 - Teknisk anlæg ved Midtmosevej

Bestemmelser

Plannummer
650.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

40 % for området som helhed.


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
40 %

Maksimal højde i meter

Max. bygningshøjde: 20 m. 


Enkelte bygningselementer, der er nødvendige for driften, er undtaget.


Mindst tilladte miljøklasse
7

Maksimalt tilladte miljøklasse
7

Arealanvendelse

Teknisk anlæg, nærmere betegnet biogasanlæg med tilhørende faciliteter som f.eks. kontorfaciliteter, laboratorier, værksteder, vaskefaciliteter og parkeringsanlæg.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

049-650


Særlige bestemmelser

Lokalplanlægning for området skal sikre, at der etableres slørende beplantning omkring anlægget for at tilgodese de landskabelige interesser i området.


Områdets status pr. 01.01.2010

Landbrugsområde uden for rammebestemmelserne.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk