Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 650.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

650.31.1 - Hostrupvej

Bestemmelser

Plannummer
650.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

40% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.


Arealanvendelse

Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 1-4


Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 11.45


Særlige bestemmelser

Vejadgang til området skal etableres fra kommunevej.


Områdets status pr. 01.01.2010

Delvist udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Tidligere rammeområde nr.

1.10E+61


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk