Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 640.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

640.71.1 - Abild Skole

Bestemmelser

Plannummer
640.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for område som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 10.11

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer Abild skole, børnehaven, sportsplads, medborgerhus mv.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
10.D50

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk