Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 640.11.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

640.11.3 - Syd for Ahornvej

Bestemmelser

Plannummer
640.11.3

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

30% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Boligområde
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde. Ikke taget i anvendelse.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

10.B55


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk