630.81.3 - Hartmannsvej

Bestemmelser

Plannummer
630.81.3

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Renseanlæg.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 14

Særlige bestemmelser
Der kan opføres bygninger og anlæg, i det omfang at de er nødvendige for områdernes drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Rensningsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til renseanlæg.

Tidligere rammeområde nr.
7.D34

Status

Forslag