Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.71.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.71.8 - ECCO Center og oplevelspark

Bestemmelser

Plannummer
630.71.8

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Offentlige og rekreative formål.
Området kan anvendes til liberalt erhverv, kulturelle institutioner, uddannelses-, konference-, og kursusvirksomheder, overnatningsfaciliteter, friluftsaktiviteter, administration og kontorer, funktionærboliger, oplevelsespark og parkering.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 033-6.4 (Forslag)

Særlige bestemmelser
Områdets nybyggeri skal fremstå som en samlet bebygget helhed.
Enkelte bygninger kan opføres med en bygningshøjde på op til 15 m, hvis bygningsfunktionen nødvendiggør den øgede bygningshøjde.
Der skal ved lokalplanlægningen reserveres tilstrækkelig areal til bebyggelse indenfor rammeområde til Marsk- og Vadehavscenter Tønder.

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer kursusvirksomhed med lokaler til undervisning, møde, udstilling og administration samt funktionærboliger.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 37,5 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
7.D24

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk