Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.71.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.71.7 - Tønder Voksenskole

Bestemmelser

Plannummer
630.71.7

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Institutioner. Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv samt boliger.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 12

Områdets status pr. 01.01.2010
Institution for voksne

Parkering
1 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
7.D20

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk