630.71.4 - Kommuneskolen

Bestemmelser

Plannummer
630.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
15

Lokalplaner
Delvist LP 7.03 Delvist LP 7.22

Særlige bestemmelser
Der reserveres et 14 m bredt areal til etablering af en vejforbindelse mellem Bargumsvej og Kongevej.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til skolen og børneinstitutioner.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Opvarming
Fjernvarme

Tidligere rammeområde nr.
7.D19

Status

Forslag