Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.51.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.51.5 - ECCO Haveanlæg

Bestemmelser

Plannummer
630.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
5% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6,5 m.

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Grønt område, park og naturområde med friluftsaktiviteter.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 033-6.4 (Forslag)

Særlige bestemmelser
Der kan etableres friluftsaktiviteter, som kan indpasses uden at ødelægge det grønne helhedsindtryk.
De øst-vest gående levende hegn i området skal bevares som strukturerende elementer. Der kan foretages enkelte gennembrud i hegnene i tilfælde hvor området disponering nødvendiggør det.
Områdets træer skal så vidt muligt bevares og genplantes i tilfælde af stormfald eller død.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Grønt område.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
7.G200

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk