Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.51.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.51.4 - Kolonihaveområde Vest

Bestemmelser

Plannummer
630.51.4

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 3 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Kolonihaver.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 12

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til grønt område og kolonihaver.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
7.D321

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk