Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.51.2 - Tved Plantage

Bestemmelser

Plannummer
630.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Offentlige friarealer, fritidsanlæg og spejderhytte.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 4.21
Delvist LP 4.31

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til grønt område og spejderhytte.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
4.D331

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk