Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.41.1 - Plantagevej - Kvickly

Bestemmelser

Plannummer
630.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

40% for den enkelte ejendim


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2


Arealanvendelse

Bydelscenter

Detailhandel og benzinsalg. Miljøklasse 1-4


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til detailhandel, benzinsalg og parkering.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m2 for dagligvare og 1.500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 6.000 m2 bruttoetageareal.


Parkering

1 p-plads pr. 12 m2 butik
1 p-plads pr. 2 heltidsansatte


Tidligere rammeområde nr.

4.C8


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk