Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.31.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.31.2 - Industri Syd

Bestemmelser

Plannummer
630.31.2

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 10 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 14

Områdets status pr. 01.01.2010
Næsten udbygget erhvervsområde.

Grundstørrelse
Min. 2500 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
7.00E+08

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk