Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.31.1 - Søndre industrivej

Bestemmelser

Plannummer
630.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. mindre industri, værksteder og servicevirksomheder. Miljøklasse 2-4

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 12

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.00E+13

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk