Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 630.11.10

Menu
Kommuneplanrammer
 

630.11.10 - Markgade

Bestemmelser

Plannummer
630.11.10

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
35% for den enkelte ejendom
50% for matrikel 613

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, matrikel 613 : 8,5 m.
Max etager: 1,5
Max etager, matrikel: 3,5

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 7.84

Områdets status pr. 01.01.2010
Parcelhuse, etageejendomme, Bryggergården og enkelte mindre virksomheder.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
7.B34

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk