Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 620.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.71.2 - Tønder Sygehus

Bestemmelser

Plannummer
620.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 3

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan evt. indpasses byferie, privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 6.90

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med sygehus, tjenesteboliger, parkering og opholdsarealer

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
6.D22

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk