Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 620.41.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.41.2 - Nørremarksvej nord

Bestemmelser

Plannummer
620.41.2

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygninghøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Aflastningscenter

Der kan indpasses kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til detailhandel.


Grundstørrelse

Min. 2500m2


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m2 for dagligvare og 1.500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlet ramme til butiksformål er 3.000 m2 bruttoetageareal.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk