Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 620.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.31.3 - Industri nord - Håndværkervej

Bestemmelser

Plannummer
620.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 10 m.

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.64

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget med mindre håndværksvirksomheder og boliger.

Grundstørrelse
Min. 1200 m2

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhvervs

Tidligere rammeområde nr.
2.00E+11

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk