Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 620.31.10

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.31.10 - Østre Omfartsvej - Nordre Landevej

Bestemmelser

Plannummer
620.31.10

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom.


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 10 m.
Max højde for siloer og skorsten o. lign: 16 m.
Max etager: 2

 

 


Arealanvendelse

Erhvervsområde
F.eks industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan etableres Benzinsalg. Miljøklasse 3-6

 


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til erhvervsområde


Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

 


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk