Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 620.11.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.11.7 - Kasernearealet nord

Bestemmelser

Plannummer
620.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 3.05

Særlige bestemmelser
Området omkring søen skal udlægges til fælles friarealer.

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer dele af den tidligere Tønder Kasernes arealer og skydebane. Området rummer ganske få mindre bygninger.

Parkering
1,5 p-plads pr. bolig samt dækning af parkeringsbehov til fritidsformål.

Tidligere rammeområde nr.
3.B38

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk