Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 620.11.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

620.11.6 - Kasernearealet syd

Bestemmelser

Plannummer
620.11.6

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 12,5 m.
Max etager: 3

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 3.05

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer den tidligere Tønder Kasernes hovedbygning, idrætsbygning, vagtbygning og tjenesteboliger.

Parkering
1 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres.

Tidligere rammeområde nr.
3.B37

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk