Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 610.71.9

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.71.9 - Tønder Rådhus

Bestemmelser

Plannummer
610.71.9

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

60% for området som helhed


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 15 m.
Max etager: 2,5


Arealanvendelse

Område til offentlige formål.

Der kan indpasses privat service.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

BPV 8


Områdets status pr. 01.01.2010

Offentlige formål, Tønder Rådhus.


Parkering

Parkeringskrav kan opfyldes inden for rammeområdet, men der kan disponeres så parkeringspladser
hovedsageligt placeres inden for rammeområde 610.71.6.


Tidligere rammeområde nr.

9.D12


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk