Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 610.71.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

610.71.8 - Tønderhallerne og Tønder Arena

Bestemmelser

Plannummer
610.71.8

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 10 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 8

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til sportshaller, svømmehal, idrætsanlæg, vandrehjem og campingplads mv.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
9.D12, 9.E14

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk